PolandBussinessRun

Wystartowaliśmy z animacją dla Poland Business Run, w której wyjaśniamy, w jaki sposób można przyczynić się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w powrocie do ich aktywności. Podczas maratonu zbierane są środki finansowe na rehabilitację, wózki inwalidzkie dla beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Taki bieg to także okazja na integrację pracowników w ramach współpracy przy wspólnym, dobroczynnym celu. Z Poland Business Run można biec w dowolnym miejscu na świecie poprzez aplikację lub podczas tradycyjnego biegu w Krakowie.